Monday, March 23, 2009

Islam Adalah Agama Kedamaian Tetapi Ia Telah Mewajibkan Jihad 
Islam adalah satu agama yang telah diutuskan Allah kepada Rasul-rasul dan nabi nabi semenjak dahulu lagi. Kemudian, Allah
mengutuskan Junjungan Nabi kita Muhamad saw dan Allah telah menjadikan Islam untuk manusia hingga ke hari kiamat. Dan Islam
adalah satu agama yang syumul( melengkapi semua aspek kehidupan ) Dan ia adalah satu agama perdamaian, keamanan,
kemerdekaan, dan keadilan. Ia adalah agama kecintaan, kasih sayang, tolong menolong dan imbang mengimbangi, ia menyuruh kepada melakukan kebaikan dan meninggalkan kemungkaran. . ASSyahid Imam Hassan Al-Banna mengatakan dalam Risalah Jihadnya Allah telah mewajibkan jihad secara tegas kepada setiap muslim. Tidak ada alasan bagi orang Islam untuk meninggalkan kewajipan seruan ini. Ia mendorong orang Islam supaya cinta kepada mati Syahid, serta meninggikan kedudukan para syuhada’. Tidak ada yang menandingi betapa besarnya pahala kecuali orang-orang yang mengikuti jejak mereka di medan jihad. Allah mengurniakan mereka pelbagai kelebihan ruhiyah dan amaliyah, baik di dunia maupun di akhirat, yang tidak diberikan selain mereka. Allah menjadikan darah mereka yang suci sebagai harga bagi kemenangan dunia serta lambing kemuliaan bagi keuntungan dan kejayaan di akhirat. Tanpa Jihad tidak berdirilah tunggak bagi agama ini, maka tersebarlah kebatilan serta meratalah
kerosakan. Allah swt telah memerintahkan orang-orang Islam supaya bersiap sedia dengan kekuatan dengan firmannya:-
"Dan siapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi dan dari kuda-kuda yang ditambat untuk
berperang (yang dengan persiapan itu) kamu menggetarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu
tidak mengetahui; sedangkan Allah mengetahuinya" (al Anfal: 60).
Sesungguhnya persediaan adalah sebaik-baik jalan ke arah keselamatan. Firman Allah Taala lagi:
"Kerana itu, hendaklah orang-orang yang menukar kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat berperang di jalan Allah.
Barangsiapa yang berperang di jalan Allah, lalu gugur atau memperoleh kemenangan maka kelak akan Kami berikan kepadanya
pahala yang besar" (an-Nisa': 74).
Begitu juga Allah telah menjanjikan kepada mereka yang tidak berjuang dengan seburuk-buruk balasan. Di samping itu, Jihad di jalan Islam adalah semulia-mulia tujuan. Juga, jalannya itu merupakan semulia-mulia jalan. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan pencerobohan. Adapun orang-orang Islam apabila mereka berperang, mereka tidak melampaui batas, mereka tidak menghancurkan, mereka tidak merosakkan (memotong) tumbuhan, tidak mencuri, tidak merampas harta benda, dan mereka juga tidak mencerobohi tempat-tempat larangan (yang dihormati). Maka mereka dalam peperangan itu adalah sebaik-baik pejuang sebagaimana mereka juga dalam perdamaian mereka adalah sebaik-baik orang yang berdamai. Begitu juga, telah nyata
larangan membunuh wanita, kanak-kanak, orang-orang tua, serta larangan daripada membunuh orang-orang yang cedera, menghina
rahib-rahib dan orang-orang yang bertapa (beruzlah). Dan sesiapa yang tidak memerangi tentera Islam adalah selamat. Maka di
manakah jika dibandingkan dengan serangan-serangan terhadap orang-orang awam, dan kekejaman keatas mereka
yang sangat keji?
Di antara kata-kata al Imam asSyahid Hasan al Banna juga di bawah tajuk "Kenapa seorang Islam itu tidak
berjuang?" yang mengatakan "Allah mewajibkan Jihad ke atas orang-orang Islam bukanlah untuk membawa kepada pencerobohan,
dan bukan juga satu cara untuk menyempurnakan tamak haloba individu, tetapi sebagai benteng pelindung untuk dakwah, serta
jaminan untuk orang Islam, juga untuk menyempurnakan Risalah al Kubra (Risalah yang besar) yang dipikul bebannya oleh orang
Islam iaitu risalah memimpin manusia kepada kebenaran dan keadilan. Adapun Islam, meskipun ia mewajibkan peperangan ia juga
telah mengambilberat dengan perdamaian. Sebagaimana firman Allah:
"Dan jika mereka bermaksud kepada perdamaian, maka condonglah kepadanya dan bertawakallah kepada Allah.." (al Anfal: 61).
Begitu juga, al Imam asSyahid berkata pada penutup Risalah al Jihad "Sesungguhnya ummat yang menyebabkan kematian dengan
cara yang baik dan mengetahui bagaimana untuk mati dalam kematian yang mulia, Allah mengurniakan kepadanya kehidupan yang
mulia di dunia dan kenikmatan yang abadi di akhirat. Tidak adalah yang melemahkan kita yakni kecintaaan kepada dunia
dan kebencian kepada mati. Maka persiapkanlah diri kamu untuk amal yang besar ini dan inginkanlah kepada kematian, nescaya
akan diberikan kepadamu kehidupan. Dan ketahuilah kematian itu adalah sekali sahaja, jika kamu jadikannya pada jalan Allah jadilah ia keuntungan di dunia dan balasan pahala di akhirat. Tidaklah menimpa
kamu melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah untuk kamu. Maka ketahuilah, dengan kematian yang mulia itu kamu berjaya
dengan kebahagian yang sempurna. Semoga Allah mengurniakan kepada kami dan kepadamu kemuliaan mati syahid di jalanNya."
Di sini kami mengira bahawa sesungguhnya dia (Imam asSyahid) telah berjaya dengan mati syahid pada jalan Allah. Seterusnya
kami memohon kepada Allah agar mengurniakan kami mati syahid pada jalanNya, agar memuliakan kami dengan Islam dan
memuliakan Islam dengan kami, sesungguhnya..No comments:

Post a Comment